YOURI GESQUIERE

Full Focus & Intuitive Leadership Coach

Full Focus

De sleutel tot succes en transformatie is full focus.  Ondernemers en leiders die volledig toegewijd zijn om hun massieve doelen te bereiken  en elke dag vanuit full focus leven en werken, excelleren in wie ze zijn en maken impact.

Full focus is zowel een krachtige beslissing, een innerlijke houding, een bewuste keuze, een methodiek, een manier van zijn als een constante oefening in bewustzijn.

Ik heb een bijzonder grote toewijding op het ontwikkelen van full focus bij mijn cliënten.  Zonder volledige focus op wat echt belangrijk is, kan je onmogelijk impact maken en succesvol zijn.

Full Focus heeft niet alleen te maken met de fysieke mogelijkheid om jouw aandacht ergens op te vestigen maar heeft ook een emotionele, spirituele en psychische dimensie.

Full focus is een standaard onderdeel van een Leadership Traject en kan als afzonderlijk traject van zes weken geboekt worden. Op het einde van het traject:

•Heb je een laserscherp zicht op jouw focus uitdagingen.

•Heb je een plan van aanpak om focus op vijf dimensies te ontwikkelen.

•Heb je een helder beeld van waar je naar toe gaat en hoe je je focus kan houden op jouw bestemming.

•Heb je een analyse gemaakt van alle gewoontes die jouw focus versterken of doden.

•Herken je de focus killers bij jezelf en weet je hoe deze te counteren.

•Kan je instant kiezen voor een inner pose die focus opwekt.

•Heb je een aantal tools in handen om productiever te werken in en aan jouw bedrijf.

•Ken je het verschil tussen afleiding en ontspanning.

•Heb je een black list opgemaakt voor de toekomst.

Meer weten of dit traject? Stuur me een mail en ik bezorg je het white paper.

© 2022 YOURI GESQUIERE

Theme by Anders Norén